ICT-polulle Itä-Suomen yliopistosta: Kannattaa rohkeasti hakeutua alalle, sillä tiet voivat viedä vahingossa oikeaan paikkaan

Jenni Kortelainen on 4. vuoden tietojenkäsittelytieteenopiskelija. Lukion jälkeen Jenni haki heti yliopistoon, vaikka pohti pitkään välivuoden pitämistä lukion jälkeen.

– Hain eri yliopistoihin opiskelemaan matematiikkaa, sillä matemaattisloogisuus oli aina ollut vahvuuteni. Pääsin opiskelemaan, mutta pian opintojen alettua huomasin, etten tulisi pääsemään matematiikalta sellaisiin työtehtäviin, jotka sopivat minulle ja joista haaveilin. Lähdin pariksi vuodeksi työelämään ja pohdin samalla, mitä haluaisin tulevaisuudessa opiskella.

Työelämässä vietettyjen parin vuoden jälkeen Jenni päätyi hakemaan lukemaan tietojenkäsittelytieteitä. Hän haki Itä-Suomen yliopistoon, koska halusi jäädä kotipaikkakunnalleen Kuopioon ja halusi, että opinnot olisivat ainakin osittain teoreettisia.

– Hakiessani opiskelemaan tai vielä opintojen alussakaan minulle ei ollut täysin selvää, mitä tietojenkäsittelytiede on. Tiesin kuitenkin, että pääsen alalla hyödyntämään matematiikkaa sekä loogista päättelykykyäni, jonka takia ala houkutteli. Kolmen korkeakoulun välinen yhteistyö opintojen järjestämisessä tuli minulle opintojen alettua yllätyksenä.

Opintojen ensimmäisellä ohjelmoinnin kurssilla ja varsinkin opintojen edetessä Jenni on osannut arvostaa kolmen korkeakoulun yhteistyötä.

– Opinnot ovat sopivassa suhteessa teoreettisia, mutta myös käytännönläheisiä. Esimerkiksi ohjelmistotuotannon kurssilla pääsimme työskentelemään oikean asiakkaan kanssa, jolloin opimme ryhmä- ja projektityöskentelytaitojen lisäksi myös asiakkaan kanssa kommunikoimisesta. Nämä ovat niitä taitoja, joita meiltä odotetaan työelämässä.

Opintojen monipuolisuus yksi opintojen vahvuuksista

Toisena vahvuutena Jenni näkee opintojen monipuolisuuden. Tutkinto antaa monipuolisen pohjan erilaisiin tietojenkäsittelytieteen työtehtäviin. Itä-Suomen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opiskelijoilla on vapaa sivuaineoikeus. Vapaan sivuaineoikeuden kautta jokainen voi luoda opintopolustaan sellaisen kuin haluaa.

– Haaveilin nuorena terveydenhuollon työtehtävistä, mutta huomasin lukiossa, ettei potilastyö ole minua varten. Kiinnostus terveydenhuoltoa kohtaan ei ole kuitenkaan laantunut. Haaveeni tällä hetkellä olisi päästä työskentelemään terveydenhuollossa käytettävien tietojärjestelmien parissa ja parantaa erityisesti niiden käytettävyyttä. Järjestelmien kehittäminen tukee terveydenhuollon ammattilaisia heidän työtehtävissään, vähentää työn aiheuttamaa stressiä sekä tukee heidän työhyvinvointiaan. Esimerkiksi hoitajilla kuluu hurjan paljon aikaa kirjauksiin tietojärjestelmien käytettävyysongelmien takia, jolloin aikaa sille varsinaiselle hoitotyölle ei jää niin paljon.

Sivuaineina Jenni opiskelee sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon sekä kansanterveystieteen perusopintoja.

– Sivuaineopintojen avulla pääsen lähemmäksi tulevaisuuden urahaaveitani. Vapaan sivuaineoikeuden kautta tietojenkäsittelytieteen urapolut ovat lähes loputtomat, koska tulevaisuudessa kaikkialla tarvitaan tietojenkäsittelytieteen osaajia.

– ICT-polkua harkitseville sanoisin, että kannattaa rohkeasti hakeutua alalle, sillä tiet voivat viedä vahingossa oikeaan paikkaan. Vaikka lukion jälkeen minulle ei ollut täysin selvää, mitä halusin opiskella, niin monen mutkan kautta olen löytänyt oman alani. Ei kannata jättää hakematta esimerkiksi siksi, että ei ole pohjatietoja tietojenkäsittelytieteistä. Koulutukseen voi hakeutua ilman pohjatietoja ja tutkinnosta voi koostaa itsensä näköisen. Mikäli kiinnostusta löytyy tietojenkäsittelytieteisiin niin mahdollisuudet työmarkkinoilla ovat rajattomat.